Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Laatste Nieuws

Home
Laatste Nieuws
Mission Statement
Historie
Bestuur
Pastoraat
Activiteiten
Reisverslagen
Blad Diepgang
Financiƫn
Links
Contact
This website is in the Dutch language.   
For a summary of this webpage in English, click on the Union Jack >>
  t

Nieuwe uitgave Diepgang on line
De vierde uitgave van de eenentwintigste (!) jaargang van Diepgang is verschenen en staat on line. Ook dit keer weer een blad dat het lezen meer dan de moeite waard is! Dankzij een nieuwe techniek is het u mogelijk om in de inhoudsopgave het betreffende artikel aan te klikken. Lees verder >>   Voor oudere uitgaven, ga naar >> webpagina Diepgang. 17.11.20

Wisseling van de 'secretaris-wacht'
In de bestuursvergadering van 16 juni 2020 heeft secretaris Simon Hoek aangekondigd afscheid te zullen nemen van het SPWO-bestuur, nu er voor hem een uitstekende opvolger is gevonden in de persoon van Lodewijk Wijngaard. Simon was al in de periode 1986 -1997 in het SPWO-bestuur als de vertegenwoordiger namens Kon. Boskalis Westminster, waar hij toen Directeur P&O was. In 2006 kwam hij terug in het SPWO-bestuur, nu als de vertegenwoordiger vanuit de Vereniging van Waterbouwers. Na zijn pensionering bleef hij op persoonlijke titel bestuurslid en werd de opvolger van Dieneke Spee als secretaris. Voor Lodewijk Wijngaard is de SPWO bekend terrein want hij zat al eerder in het SPWO-bestuur, als vertegenwoordiger namens Boskalis. Lodewijk is momenteel Directeur P&O bij de Baggerdivisie KBW. In de komende tijd zal hij de secetaristaken van Simon overnemen. Hoe de rol van Simon als webbeheerder wordt overgenomen is nog punt van overleg. 17.06.20

SPWO 'Corona Sermons & Prayers' online
Waterbouwpastor Stefan Francke verzorgt sinds 25 maart 2020 samen de havenpastor van Vlissingen Pascal Handschin wekelijks een 'Corona Sermons & Prayers' vanuit de kapel van het centrum voor zeevarenden in Vlissingen. Deze Engelstalige uitzendingen kunnen wordn bekeken en teruggekeken via het YouTube kanaal van waterbouwpastor Stefan Francke.
Kijk verder / Go further >> 
16.06.20


Pinkstergroeten en pinksterviering
Waterbouwpastor heeft een Pinkstergroet en Pinksterviering verzorgd, die via YouTube te zien zijn. Voor de pinksterviering kijk verder >> For the Pentacost Greetings, go futher >> 30.05.20

Paasgroet en paasviering
Waterbouwpastor heeft een paasgroet en een paasviering verzorgd, die via YouTube te zien zijn. Voor de paasgroet, lees verder >>. Voor de paasviering deel 1, kijk verder >> en deel 2 kijk verder >> For the Easter Greetings, go futher >> 13.04.20

SPWO in Corona-tijd
Het Coronavirus houdt ook de maritieme wereld in zijn greep. Veel kantoorpersoneel werkt vanuit huis, crew changes worden in vele gevallen lastig en bemanningen kunnen niet voor ontspanning even naar de wal. Ook het werk van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee heeft door het Coronavirus een wat ander karakter gekregen. Onze waterbouwpastor, Stefan Francke, probeert via social media contact te houden met bemanningsleden en schepen. Daarnaast is het plan om geregeld een meditatief moment online te verspreiden. Stefan blijft voor vragen of gesprekken beschikbaar via:
* Email: waterbouwpastor@gmail.com;
* Telefoon: +31.6.370 08 432; * Whatsapp: +31.6.535 85 423;
* Messenger/Facebook: zoek op "Stefan Francke";
* Skype: live:.cid.1424b5d678a750b7; 
* Zoom: PMI 331-519-8093 of waterbouwpastor@gmailcom
Wellicht kunnen bemanningsleden via een mededeling op het mededelingbord aan boord of op een project op deze mogelijkheid worden gewezen.* In het geval van een calamiteit kan er nog steeds een beroep op de SPWO worden gedaan. Via videocontact kan er namelijk ook mentale ondersteuning worden geboden. De baggerwereld is gewend met risico's en gevaren om te gaan. In deze wereld weten we wat we moeten doen en niets moeten nalaten als het om veiligheid gaat. Tegelijkertijd weet de waterbouwwereld ook als geen ander dat niet alles te beheersen, controleren of voorspellen is. Al kijken we maar naar het weer. Nuchterheid en onverzettelijkheid gaan hand in hand met voorzichtigheid en het besef dat een mensenleven onvervangbaar is en dat we daar alles voor moeten inzetten. Ook al kunnen baggeraars alles, we zijn geen machines - we zijn uiteindelijk kwetsbare mensen. We hopen en bidden dat alle maatregelen effectief zijn tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. Hoe eerder de wereld weer "back to normal" is, hoe beter. "Stay safe and God bless!"
Het SPWO-bestuur


Reisverslag - Zuidoost Azië
De waterbouwpastor Stefan Francke doet verslag van zijn reis die hij in november en december 2019 heeft gemaakt naar de Filippinijnen / Singapore / Indonesië en Bangladesh.  Lees verder >> 30.03.20

Interview waterbouwpastor
Het Nieuwsblad Transport  heeft een interview gepubliceerd met onze waterbouwpastor Stefan Francke. Het geeft een mooi beeld van zijn werkzaamheden. Lees verder >> 22.12.19

Afsluiting Baggerfestival 2019 met oecumenische kerkdienst
Net als twee jaar geleden mocht baggerdominee Stefan Francke voorgaan tijdens een oecumenische kerkdienst die weer een nieuwe versie van een Baggerfestival in Sliedrecht afsloot. Dit was er sprake van een 'volle bak' in de open lucht bij hoge zomertemperaturen. Het thema dit keer was: 'Recht door zee'. De hele viering is vast gelegd en via You Tube terug te kijken. Lees en kijk verder >> 28.07.19


Felicitaties
Op vrijdag 26 april werd onze secretaris Simon Hoek verrast met een koninklijke onderscheiding. Deze werd uitgereikt door Barendrechts burgemeester Jan van Belzen vanwege zijn grote verdiensten voor verschillende vormen van vrijwilligerswerk, waaronder het jarenlange lidmaatschap van ons SPWO-bestuur. Wij feliciteren Simon van harte met dit welverdiende lintje en zijn bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor het maritieme pastoraat betekent! 28.04.19

  Klik voor vergroting

Waterbouwpastor in beeld
Van tijd tot tijd lukt het om de SPWO en de SPWO-pastor publicitair op de kaart te zetten. Recent verscheen er een artikel over het werk van  Stefan Francke in het blad Asian Maritime News, dat in de Filippijnen wordt uitgegeven. Lees verder >> 12.04.19

Baggerdominee Henry Bouwman overleden
Op 26 maart bereikte ons het droevige bericht dat oud-baggerdominee Henry Bouwman 'ons door de dood is ontnomen', zoals de rouwkaart meldde. Henry Bouwman is twaalf jaar baggerdominee geweest in de periode 1988 - 2000. Hij was de opvolger van Jabuk Koopmans en de vorganger van Toon van der Sande. Henry stond aan de wieg van het blad Diepgang, dat mede door zijn initiatief tot stand is gekomen. Het was ons bekend dat Henry ongeneeselijk ziek was. Zijn voorganger en ons bestuurslid Jabuk Koopmans heeft de laatste tijd nog contact met hem gehad.  Wij wensen zijn gezin en verdere familie Gods onmisbare troost en kracht toe. 28.03.19
 

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de SPWO-website sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de SPWO-website verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting Vrienden Pastoraat Werkers Overzee. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Wij streven er enerzijds naar om als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor het werk van de SPWO en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het bestuur van de SPWO heeft een (voorlopige) privacyverklaring opgesteld, die op deze website wordt gepubliceerd en die binnenkort door het SPWO-bestuur definitief zal worden vastgesteld. Lees verder >>  

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@spwo.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


SPWO heeft ANBI-erkenning gekregen
De Belastingdienst heeft de aanvraag die we hebben gedaan voor een ANBI-erkening positief beantwoord. De erkenning is nu al verleend, maar onder de voorwaarde dat we op één punt onze statuten moeten aanpassen. In de komende bestuursvergadering zal tot die statutenwijziging worden besloten. Het SPWO-bestuur is blij met deze erkenning, want dit betekent dat personen die de SPWO financieel willen ondersteunen door een gift, een meerjarige schenkingsovereenkomst en/of een legaat, een belangrijk fiscaal voordeel krijgen. U wordt dus van harte uitgenodigd om de SPWO te ondersteunen! 12.03.18