Stichting Pastoraat Werkers Overzee

Bestuur

Home
Laatste Nieuws
Mission Statement
Historie
Bestuur
Pastoraat
Activiteiten
Reisverslagen
Blad Diepgang
Financiƫn
Links
Contact
This website is in the Dutch language.   
For a summary of this webpage in English, click on the Union Jack >>
 

Het stichtingsbestuur bestaat grotendeels uit vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven, daarnaast zijn er bestuursleden vanuit de kerken en bestuursleden op persoonlijke titel. Het bestuur vergadert in de regel vier maal per jaar. Naast agendapunten als beleidsontwikkeling, reisplanning en financiën staan punten als de resiverslagen en de betrokkenheid van SPWO bij het kwartaalblad Diepgang op de agenda. Jaarlijks wordt er een themadag georganiseerd met de Hoofden Personeel & Organisatie en andere belangstellenden. Daarbij worden problematieken geagendeerd die bij het internationaal werken aan de orde kunnen komen. 

De bestuurssamenstelling is met ingang van 1 januari 2021 als volgt:                      

Govert van Oord Postbus 8574,
3009 AN Rotterdam
voorzitter
Simon Hoek Barnsteenhof 28
3162 RC Rhoon

 
aftredend secretaris, tevens webbeheerder
Lodewijk Wijngaard Postbus 43,
3350 AA Papendrecht
secretaris
Bart Dorsman Boezemkade 9,
3297 AC Puttershoek
penningmeester
Cees van de Graaf jr. Dr. Langeveldplein 11,
3361 HE Sliedrecht
vice voorzitter
vanuit Baggerbedrijf De Boer

 
Joost de Bruijn   Meloenstraat 14
2321 GZ Leiden
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland
ds. Jabuk Koopmans Kooistukken 3,
9761 JZ Eelde

 
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland
Vacature Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

 

vanuit de Ver. van Waterbouwers 

Anko van Kooten Postbus 43,
3350 AA Papendrecht

 
vanuit Koninklijke Boskalis Westminster
Susanne Sikkema Postbus 8574,
3009 AN Rotterdam

 
vanuit Van Oord
René Heinrichs Karmelietenstraat 12,
4641 KM Ossendrecht
vanuit de Rooms-katholieke kerk
Ben Cloet De Savornin Lohmanlaan 3            4384 KC Vlissingen  vanuit de Rooms-katholieke kerk
     
ds. Aage Smilde Van Bleyenburgstraat 30,
3311 LB Dordrecht
 adviseur van het bestuur
     
Ambtelijk secretaris: Paulienke van Wijngaarden,
emailadres:
Paulienke.vanWijngaarden@VanOord.com

SPWO pastor: Ds. Stefan Francke,
emailadres: 
waterbouwpastor@gmail.com
Inval pastores: Mw. Lizzy Beenhakker en Ds. Cees Smit

   

De Stichting kent een lid van verdienste, dat betreft onze oud-voorzitter.
Joep Athmer

 

Bankrekeningnummers 

ABNAMRO BANK IBAN: NL40ABNA 056 291 800 0
ING BANK IBAN:             NL20INGB 000 017 115 6

Belonigsbeleid bestuurders Alle bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurder
RSIN-nummer 008274733