Stichting Pastoraat Werkers Overzee

De SPWO wil simpel een steentje bijdragen aan het welzijn van medewerkers en hun gezinnen van Nederlandse Waterbouw- en Civiele aannemers die wonen en werken in binnen- en buitenland. Onze pastor bezoekt geregeld de vele projecten in binnen- en buitenland.

SPWO – Meer dan zand alleen

SPWO Nieuws

Het bestuur van de SPWO is blij om een nieuw bestuurslid in haar midden te mogen verwelkomen: Erwin Holterhues. Hij neemt zitting in het bestuur vanuit de Vereniging van Waterbouwers en vult daarmee de open plaats in, die was achtergelaten door het vertrek van Henry Bleker.

Per 15 november 2023 is Erwin Holterhues in dienst getreden als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zaken bij de Vereniging van Waterbouwers. In deze rol houdt hij zich onder andere bezig met de cao’s bouw en  waterbouw, het thema leven lang ontwikkelen, maritiem onderwijs, de pensioenregelingen en het maken van de vertaalslag van (aankomende) maritieme en sociale wet- en regelgeving naar de impact voor de waterbouwsector.

Erwin beschikt over ruime ervaring in het werken voor een vereniging en op de thema’s arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen, pensioen, leven lang ontwikkelen en belangenbehartiging.

In samenwerking met het O&O Fonds voor de Waterbouw is er een nieuwe versie beschikbaar gekomen van het stagevoorbereidingsboekje “Wat neem jij mee in je koffer? Tips & trucs voor maritieme avonturiers”. De tweede druk is aangepast op basis van verschillende reacties uit het veld. Met name het hoofdstuk “Jezelf blijven” is geheel herschreven.

Het boekje wordt gebruikt bij de verschillende gastlessen die op een groot aantal zeevaartscholen in Nederland worden gegeven door waterbouwpastor Stefan Francke en havenpredikanten Helene Perfors en Pascal Handschin.

Een papieren versie is aan te vragen per email.

De digitale versie is hier te downloaden: WATERBOUW STAGE BROCHURE 2024 v5

De paklijst die bij het stagevoorbereidingsboekje hoort is hier te vinden: TIPS EN PAKLIJST STAGE versie 4

Van vrijdag 12 tot en met vrijdag 19 mei mochten waterbouwpastor Stefan Francke en bestuurslid en oud-hoofd van de geestelijke verzorging binnen de marine Fred Omvlee in retraite verkeren op het prachtige Schotse eiland Iona. Daar verbleven ze in de Abdij van St Columba die AD 563 naar Iona kwam en die hedentendage een centrum van Ketlische spiritualiteit vormt.

Het was een goede en intense week. Fred en Stefan reisden samen vanaf Schiphol en sliepen op dezelfde kamer, met nog een derde predikant. In de abdij verbleef naast de Nederlandse groep ook een groep studenten uit de USA (Hope College) en gasten uit de UK, Canada en Australie. Naast de prachtige en indringende  diensten om 9 uur in de ochtend en 9 uur in de avond, bestond het programma uit workshops en seminars over spiritualiteit en levensstijl, verkenning van het eiland, een pelgrimage over het eiland, een excursie naar het genabuurde eiland Staffa en veel persoonlijke gesprekken. Stefan en Fred namen bovendien een duik in het ijskoude water van de Atlantic.

Geestelijk verrijkt en opgefrist mochten zij op vrijdagavond terugvliegen naar Nederland. Althans, dat was de bedoeling. Het vliegtuig had technische problemen waardoor een deel van de passagiers (onder wie Fred) in Glasgow moest blijven overnachten. Stefan kwam veel te laat op Schiphol om nog met de trein door te kunnen reizen, dus moest daar overnachten. Pelgrimages zorgen altijd voor onverwachte verrassingen!

Meer info over de abdij en hun activiteiten is te vinden op: iona.org.uk

Een Keltische zegenwens, die Stefan reeds aan boord gebruikte:

May God, who is present
in sunrise and nightfall,
and in the crossing of the sea,
guide your feet as you go.
May God,
who is with you when you sit
and when you stand,
encompass you with love
and lead you by the hand.
May God, who knows your path
and the places where you rest,
be with you in your waiting
be your good news for sharing,
and lead you in the way
that is everlasting. Amen

De Abdij                                                              Er was ook tijd voor andere ontspanning

De nieuwe Diepgang is al even uit maar nu ook op onze website beschikbaar.

Klik hier voor het nieuwe nummer met o.a. aandacht voor Pinksteren, de nieuwe gevaren op zee, toegang tot de wal, de toestand in de wereld, de perikelen van de zeemansvrouw, een interview met Bob Hillen van de KVNR, het belang van een CAO en een verhaal van onze nieuwe schrijver Captain Sir.

 

Havendominee Leon Rasser en filmer Nico van Oussoren hebben voor 2023 een nieuwe kerstfilm gemaakt, die bestemd is om op schepen en projecten te worden vertoond. De dienst die is opgenomen in de Nicolaaskerk te Monnickendam wordt geleid door havendominee Pascal Handschin en baggerdominee Stefan Francke.

Dit is de link: https://youtu.be/NfmMkkYLpR0

Of gebruik de QR code hieronder

De SPWO is trots om te kunnen melden dat haar voorzitter Govert van Oord de beoogde CEO is van het familiebedrijf Van Oord.

Zie voor meer info het persbericht hier

Sponsors

Deze prachtige partijen zorgen dat wij ons werk kunnen doen.

Daarnaast is er ook een aantal bijdragen vanuit kerkelijke kring.

Wilt u of uw bedrijf onze stichting sponsoren? Neem dan s.v.p. contact op met de secretaris of penningsmeester van de SPWO.