Activiteiten

Aandacht voor de mens achter de waterbouwer is de focus van de SPWO. Daarom legt de SPWO pastor contact met de mensen op de werkvloer: op projecten, in kantoren, op schepen, op scholen en in de digitale wereld. Dat gebeurt tijdens “gewone” bezoeken, maar soms ook met een “bijzondere aanleiding” (crisis support). De pastor zoekt het gesprek met iedereen. Omdat de pastor een onafhankelijke gesprekspartner is, blijft wat gezegd wordt vertrouwelijk.

Bezoeken

Tijdens het bezoeken van projecten, schepen en ander werkmaterieel probeert de pastor met iedereen een gesprek aan te knopen. Daarbij stelt hij of zij ook persoonlijke vragen. Hoe wordt het werk ervaren? Zijn er bepaalde spanningsvelden? Hoe gaat het thuis? Het ene gesprek zal dieper gaan dan het andere. Iemand kan even z’n hart luchten. Er kunnen levensvragen aan de orde komen. En soms gaat het alleen over dagelijkse dingen.

Anders dan bij een psychologisch gesprek is een gesprek dus niet altijd probleemgericht. Ook het delen van positieve ervaringen is tenslotte waardevol. De pastor lacht graag en viert ook met liefde een feestje mee.

Vaak organiseert de pastor voor wie wil een groepsbijeenkomst aan boord: een gebedsmoment of een viering n.a.v. een religieuze feestdag.

 

Crisis Support

Een bijzonder bezoek wordt aan een project of schip gebracht wanneer er sprake is van een gebeurtenis met heftige impact, zoals een ongeval op een werk of een overlijden. Als je nauw met elkaar samenwerkt en samenleeft, is het goed om schokkende gebeurtenissen samen te verwerken.

De pastor voert bij een dergelijk bezoek gesprekken met de betrokkenen, geeft ook uitleg over psychologische aandachtspunten en organiseert een gezamenlijk ritueel. Daarnaast kan er ook sprake zijn van nazorg.

Tegenwoordig kan er ook online ondersteuning geboden worden, zowel d.m.v. gesprekken als via een online groepsbijeenkomst.

De pastor bezoekt soms ook werkers thuis i.v.m. ziekte of een andere aanleiding.

Voor crisis support is de pastor (of een invalpastor) in principe 24/7 beschikbaar. Reis- en verblijfkosten worden betaald door het desbetreffende bedrijf.

* De pastor is gecertificeerd in First Psychological Aid (FPA)

 

Gastlessen

Al een aantal jaren verzorgt de waterbouwpastor samen met twee “havencollega’s” gastlessen aan verschillende zeevaartscholen in Nederland. Het gaat hierbij om lessen over “persoonlijke en sociale vaardigheden aan boord”, uitgesmeerd over de verschillende leerjaren.

Bij deze lessen wordt gebruik gemaakt van het zelf ontwikkelde stagevoorbereidingsboekje “Wat neem jij mee in je koffer? Tips & trucs voor maritieme avonturiers”. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw.

De digitale versie van het stagevoorbereidingsboekje is te downloaden: WATERBOUW STAGE BROCHURE 2024 v5

De paklijst die bij het stagevoorbereidingsboekje hoort: TIPS EN PAKLIJST STAGE versie 4

De waterbouwpastor verzorgt daarnaast soortgelijke gastlessen en seminars op zeevaartscholen in de Filippijnen. Ook verzorgt hij trainingen “Cultural Awareness and Effectiveness” voor bedrijven.

 

Themabijeenkomsten

De SPWO organiseert (twee)jaarlijks een themabijeenkomst voor al haar sponsors en andere geïnteresseerden. Hierbij bezinnen we ons op onderwerpen die betrekking hebben op de positie van de mens binnen de hoogtechnologische omgeving van de waterbouw.

Onderwerpen van de laatste jaren waren o.a.:

  • Welke waarde kennen we toe aan veiligheid?
  • De laatste fase in je carrière – nieuwe ontwikkelingen
  • Sociaal leven leven aan boord 2.0
  • Zin in je werk
  • Vertrouwen op de werkvloer – over bureaucratie