Mission Statement

De doelstelling van de SPWO staat omschreven in het “Mission Statement”

De SPWO (Stichting Pastoraat Werkers Overzee) wil zijn diensten aanbieden aan medewerkers van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven mensen op werklocatie in binnen- en buitenland. De vaste pastor in dienst van de SPWO is in allerlei situaties onafhankelijk gesprekspartner, ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de betrokkenen. Dit pastorale werk wordt gedaan vanuit een oecumenisch-christelijke inspiratie met het oog op meer welzijn voor de individuele werknemers binnen de werkomgeving van hun bedrijf.

De SPWO wil simpel een steentje bijdragen aan het welzijn van medewerkers en hun gezinnen van Nederlandse Waterbouw- en Civiele aannemers die in het buitenland werken en wonen. Onze pastor bezoekt regelmatig de vele projecten in binnen- en buitenland.

Het christelijk geloof in een gerespecteerde variatie van verschillende levensbeschouwingen is letterlijk en figuurlijk de basis voor ons werk en vanuit deze overtuiging geven we aandacht en steun waar dit gevraagd wordt.

Het volledige Mission Statement is hier te vinden.

meer dan zand alleen