Pastoraat

Ds. Stefan Francke (1967) is sinds december 2012 in dienst van onze stichting als waterbouwpastor. Hij studeerde theologie en filosofie in Kampen, Amsterdam en Toronto (Canada). Daarnaast volgde hij een module cultuurpsychologie aan de Open Universiteit. Hij was predikant van de protestantse gemeenten in Zuid-Beijerland en Middelburg. In die laatste plaats was hij ook betrokken bij de organisatie van internationale kerkdiensten. 

Stefan ziet zijn werkkring als een enorme uitdaging. ‘Het is in het gewone leven al een hele kunst om het basisvertrouwen in je dagelijks leven vast te houden, thuis, op het werk, in de keuzes die je maakt als mens – maar nog meer in de ingewikkelde, veel vragende omgeving van de waterbouwwereld.’ Vanaf zijn jeugd is Francke vertrouwd met het maritieme bestaan.

Stefan Francke is bereikbaar
via email: waterbouwpastor@gmail.com / stefan@spwo.nl
per telefoon: +31 6 37008432
per whatsapp: +31 6 53585423

Hij heeft een eigen weblog opgezet, waar hij geregeld reflecteert op zijn ervaringen als “baggerdominee”: www.waterbouwpastor.nl

Omdat we als SPWO in geval van afwezigheid van de waterbouwpastor, wegens vakantie of dienstreis, toch de gewenste ondersteuning te kunnen bieden, zijn een tweetal “invalpastores” beschikbaar:  Lizzy Beenhakker (rooms-katholiek pastoraal werker, directeur zorginstelling) en Kees Smit (oud-predikant/geestelijk verzorger bij defensie).

Voor de bezoeken van Stefan aan een project of een schip kan een informatiefolder worden gedownload:

De baggerdominee op bezoek

Visit of the dredging pastor