Magazine

In samenwerking met de Nederlandse Zeevarenden Centrale geeft de SPWO het kwartaalblad Diepgang uit, dat wordt verspreid op alle

Diepgang schrijft over allerlei maritieme onderwerpen vanuit een zingevingsperspectief.

Het derde nummer in de jaargang is Engelstalig, met als titel “DeepEnd”

PARTNERS

Nederlandse Zeevarenden Centrale – De netwerkorganisatie van samenwerkende welzijnsorganisaties en centra voor zeevarenden in Nederland

www.zeevarendencentrale.nl

ICMA – De wereldwijde netwerkorganisatie van christelijk maritiem welzijnswerk

www.icma.as

Downloads

2024

1

2023

1 2 3 4

2022

1 2 3 4

2021

1 2 3 4

2020

1 2 3 4

2019

1 2 3 4

2018

1 2 3 4

2017

1 2 3 4

2016

1 2 3 4