Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat grotendeels uit vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven, daarnaast zijn er bestuursleden vanuit de kerken en bestuursleden op persoonlijke titel. Het bestuur vergadert in de regel vier maal per jaar.

Bestuurders

Voorzitter: Govert van Oord
Secretaris: Lodewijk Wijngaard
Ambtelijk secretaris: Paulienke van Wijngaarden
Penningmeester: Bart Dorsman
Bestuurslid vanuit PKN: Joost de Bruijn
Bestuurslid vanuit PKN: Fred Omvlee
Bestuurslid vanuit de RK: René Heinrichs
Bestuurslid vanuit de RK: Ben Cloet
Bestuurslid vanuit Vereniging van Waterbouwers: Erwin Holterhues
Bestuurslid vanuit Koninklijke Boskalis: Ton van Schaik
Bestuurslid vanuit Van Oord DMC: vacature
Bestuurslid vanuit Baggerbedrijf De Boer: Kees van de Graaf Jr (tevens vice-voorzitter)

Emailadres van het bestuur: Paulienke.vanWijngaarden@VanOord.com

De Stichting kent een lid van verdienste, dat betreft onze oud-voorzitter: Joep Athmer

Bankrekeningnummers      

ABNAMRO BANK IBAN: NL40ABNA 056 291 800 0

ING BANK IBAN: NL20INGB 000 017 115 6

Beloningsbeleid bestuurders: Alle bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurder

RSIN-nummer   008274733