Nieuwe uitgave Diepgang on line

De vierde uitgave van de eenentwintigste (!) jaargang van Diepgang is verschenen en staat on line. Ook dit keer weer een blad dat het lezen meer dan de moeite waard is!

Dankzij een nieuwe techniek is het u mogelijk om in de inhoudsopgave het betreffende artikel aan te klikken. Lees verder >> Voor oudere uitgaven, ga naar >> webpagina Diepgang.