SPWO ‘Corona Sermons & Prayers’ online

Waterbouwpastor Stefan Francke verzorgt sinds 25 maart 2020 samen de havenpastor van Vlissingen Pascal Handschin wekelijks een ‘Corona Sermons & Prayers’ vanuit de kapel van het centrum voor zeevarenden in Vlissingen.

Deze Engelstalige uitzendingen kunnen wordn bekeken en teruggekeken via het YouTube kanaal van waterbouwpastor Stefan Francke.
Kijk verder / Go further >>