Wisseling van de ‘secretaris-wacht’

In de bestuursvergadering van 16 juni 2020 heeft secretaris Simon Hoek aangekondigd afscheid te zullen nemen van het SPWO-bestuur, nu er voor hem een uitstekende opvolger is gevonden in de persoon van Lodewijk Wijngaard.

Simon was al in de periode 1986 -1997 in het SPWO-bestuur als de vertegenwoordiger namens Kon. Boskalis Westminster, waar hij toen Directeur P&O was. In 2006 kwam hij terug in het SPWO-bestuur, nu als de vertegenwoordiger vanuit de Vereniging van Waterbouwers. Na zijn pensionering bleef hij op persoonlijke titel bestuurslid en werd de opvolger van Dieneke Spee als secretaris. Voor Lodewijk Wijngaard is de SPWO bekend terrein want hij zat al eerder in het SPWO-bestuur, als vertegenwoordiger namens Boskalis. Lodewijk is momenteel Directeur P&O bij de Baggerdivisie KBW. In de komende tijd zal hij de secetaristaken van Simon overnemen. Hoe de rol van Simon als webbeheerder wordt overgenomen is nog punt van overleg.