Gastlesserie 2023

In april/mei/juni heeft Stefan samen met de havencollega’s Helene Perfors (Rotterdam) en Pascal Handschin (Vlissingen) een serie gastlessen verzorgd voor verschillende zeevaartscholen in Nederland. Voor de eerstejaars was dat “Leven op Zee” en voor de tweedejaars “Persoonlijke en Sociale Vaardigheden aan Boord”. Hierbij werd het stagevoorbereidingsboekje Wat neem je mee in je koffer? uitgedeeld. Ook werd een succesvolle proef genomen met een gastles voor derdejaars, o.a. over het thema “leiding geven”.

De volgende scholen werden bezocht:

  • Nova College IJmuiden
  • Maritiem Instituut Willem Barentz Terschelling
  • Nova College Harlingen
  • ROC Friesche Poort Urk
  • STC Stellendam
  • Scalda De Ruyter Vlissingen
  • HZ University Vlissingen
  • STC Rotterdam
  • Hogeschool Rotterdam