Nieuw bestuurslid

Het bestuur van de SPWO is blij om een nieuw bestuurslid in haar midden te mogen verwelkomen: Erwin Holterhues. Hij neemt zitting in het bestuur vanuit de Vereniging van Waterbouwers en vult daarmee de open plaats in, die was achtergelaten door het vertrek van Henry Bleker.

Per 15 november 2023 is Erwin Holterhues in dienst getreden als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zaken bij de Vereniging van Waterbouwers. In deze rol houdt hij zich onder andere bezig met de cao’s bouw en  waterbouw, het thema leven lang ontwikkelen, maritiem onderwijs, de pensioenregelingen en het maken van de vertaalslag van (aankomende) maritieme en sociale wet- en regelgeving naar de impact voor de waterbouwsector.

Erwin beschikt over ruime ervaring in het werken voor een vereniging en op de thema’s arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen, pensioen, leven lang ontwikkelen en belangenbehartiging.