Nieuwe video in serie Sermons & Prayers for Seafarers

De waterbouwpastor vertelt in een klaslokaal van de zeevaartschool

Voor Pinksteren hebben onze waterbouwpastor en zijn Vlissingse havencollega Pascal Handschin weer een nieuwe video gemaakt in de serie “Sermons & Prayers for Seafarers”:

Aan boord worden verschillende talen gesproken en toch begrijpt men elkaar. Van een soortgelijke ervaring is sprake bij het Pinksterfeest