AVG-1

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting Vrienden Pastoraat Werkers Overzee.

Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Wij streven er enerzijds naar om als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor het werk van de SPWO en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het bestuur van de SPWO heeft een (voorlopige) privacyverklaring opgesteld, die op deze website wordt gepubliceerd en die binnenkort door het SPWO-bestuur definitief zal worden vastgesteld. Lees verder >>

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@spwo.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.