SPWO in Corona-tijd

Het Coronavirus houdt ook de maritieme wereld in zijn greep. Veel kantoorpersoneel werkt vanuit huis, crew changes worden in vele gevallen lastig en bemanningen kunnen niet voor ontspanning even naar de wal.

Ook het werk van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee heeft door het Coronavirus een wat ander karakter gekregen. Onze waterbouwpastor, Stefan Francke, probeert via social media contact te houden met bemanningsleden en schepen. Daarnaast is het plan om geregeld een meditatief moment online te verspreiden. Stefan blijft voor vragen of gesprekken beschikbaar via:

Wellicht kunnen bemanningsleden via een mededeling op het mededelingbord aan boord of op een project op deze mogelijkheid worden gewezen.* In het geval van een calamiteit kan er nog steeds een beroep op de SPWO worden gedaan. Via videocontact kan er namelijk ook mentale ondersteuning worden geboden. De baggerwereld is gewend met risico’s en gevaren om te gaan. In deze wereld weten we wat we moeten doen en niets moeten nalaten als het om veiligheid gaat. Tegelijkertijd weet de waterbouwwereld ook als geen ander dat niet alles te beheersen, controleren of voorspellen is. Al kijken we maar naar het weer. Nuchterheid en onverzettelijkheid gaan hand in hand met voorzichtigheid en het besef dat een mensenleven onvervangbaar is en dat we daar alles voor moeten inzetten. Ook al kunnen baggeraars alles, we zijn geen machines – we zijn uiteindelijk kwetsbare mensen. We hopen en bidden dat alle maatregelen effectief zijn tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. Hoe eerder de wereld weer “back to normal” is, hoe beter. “Stay safe and God bless!”
Het SPWO-bestuur